คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมและโรงเรียน โนนสะอาดวิทยาคาร

Leave a Comment