>>กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1 (CPRU Open House#1)

 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1 (CPRU Open House#1) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงสิ่งประดิษฐ์ รางวัล และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนบางส่วน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่ายินดี มีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

CPRU Open House #1