กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรม โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้จัดทำซุ้มกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยภายในซุ้มกิจกรรมมีการนำเสนอผลงาน รางวัล ของนักศึกษาและคณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยไฮไลท์ภายในซุ้มกิจกรรมคือการนำเสนอหุ่นยนต์ที่เป็นผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และการนำเสนอเครื่องจับแยกชิ้นงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแลปปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา และสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระหงส์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้อำนวยการฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา และสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระหงส์ โดยนักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดสระหงส์ด้วย

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สโมสรนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้กับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นในแต่สาขาวิชา โดยรายชื่อนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
เนื่องในพิธีไหว้ครูโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ชั้นปีที่ 2 นายกฤษ ดอนดี เกรดเฉลี่ย 3.83
ชั้นปีที่ 3 นายชูเกียรติ ราชบาศรี เกรดเฉลี่ย 3.58
ชั้นปีที่ 4 นายกฤษนัณจ์ แพงด้วง เกรดเฉลี่ย 3.48

สาขาวิศวกรรมการผลิต
ชั้นปีที่ 2 Miss.Sreymouy Sao เกรดเฉลี่ย 3.94
ชั้นปีที่ 3 นายวรวัฒน์ นิสาภัย เกรดเฉลี่ย 3.57
ชั้นปีที่ 4 MR.PRUM LIPHENG เกรดเฉลี่ย 3.75

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (RDC2017)

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (RDC2017) หัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร” มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น16 ทีมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าแข่งขัน IDC Robocon 2017 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ

โดย นายวรัญญู แสงสีดาได้รับรางวัล Best Design ในนามของทีม หญ้าแฝก

 

 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ อาจารย์อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ และอาจารย์สุภาภัค สิงห์เสนา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้มอบอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้กับสโมสรนักศึกษาฯ ด้วย

 

ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการให้ความรู้ด้านประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ การให้ข้อมูลเบื้องต้นด้านงานวิชาการ กิจการนักศึกษาของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม 

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ 2559

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ 2559 ของนักศึกษาวิศวกรรมการผลิตที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ 

 

 

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฝาย

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 4 ได้บูรณาการรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยสู่การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โดยจัดทำแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฝาย
ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ชาวบ้านบ้านนาฝาย ผู้นำชุมชนบ้านนาฝาย อบต.นาฝาย รพ.สต.นาฝาย และมูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ บริการวิชาการ’60