กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

18 มิถุนายน 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัด … Read moreกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

โครงการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนอย่างยั่งยืน

  12 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ แ … Read moreโครงการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ราชภัฎร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

29 พฤษภาคม 2561 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมปลู … Read moreโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ราชภัฎร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest 2018: RDC 2018) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกร … Read moreขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest 2018: RDC 2018) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษนัณจ์ แพงด้วง นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา นำเสนอประเภท บรรยาย (Oral Presentation)

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษนัณจ์ แพงด้วง นักศึกษาโครงการจั … Read moreขอแสดงความยินดีกับนายกฤษนัณจ์ แพงด้วง นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา นำเสนอประเภท บรรยาย (Oral Presentation)

กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้แทนนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Benchmark

  19-21 มี.ค. 61 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์นำ … Read moreกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้แทนนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Benchmark

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1

21 มีนาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราช … Read moreบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1

พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

  18 มี.ค.61 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุ … Read moreพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ตัวแทน ม.ราชภัฏชัยภูมิเข้าร่วมสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “แนวทางพัฒนาการจัดสหกิจศึกษากับการร่วมสร้างประเทศไทย 4.0

14-16 มีนาคม 2561 อาจารย์สุพัตรา บุตรเสรีชัย อาจารย์วรา … Read moreตัวแทน ม.ราชภัฏชัยภูมิเข้าร่วมสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “แนวทางพัฒนาการจัดสหกิจศึกษากับการร่วมสร้างประเทศไทย 4.0

อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ ตัวแทนคลินิกเทคโนโลยีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561

15 มีนาคม 2561 อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ อาจารย์ประจำ … Read moreอาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ ตัวแทนคลินิกเทคโนโลยีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561