ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Leave a Comment