โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยนำต้นแบบเครื่องขุดเจาะดินนำเสนอภายในงาน

18 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
โดยนำต้นแบบเครื่องขุดเจาะดินนำเสนอภายในงาน