สหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักปฏิบัติสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักปฏิบัติสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ขอให้ทุกคนโชคดี เป็นที่รักของพี่ๆ ในบริษัท สมหวังและประสบผลสำเร็จในการทำงาน นำชื่อเสียงกลับมามหาวิทยาลัยของเรานะคะ #ความหวังของหมู่บ้าน #เรียนแล้วต้องนำออกไปใช้ได้จริง