ผู้นำชุมชน เยาวชนเพื่อสังคมและตัวแทนนักวิจัย ChaiyaphumRice มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 6

ผู้นำชุมชน เยาวชนเพื่อสังคมและตัวแทนนักวิจัย ChaiyaphumRice มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 6 จัดโดยฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมเขาบ่อยา จ.ชลบุรี