ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 28 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทั้งนี้ร่วมเสวนาเพิ่มพูนความรู้สู่เกษตรกร และผู้มีเกียรติร่วมงาน