คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิลงพื้นที่ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน และเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลโคกสูง และ โรงเรียนบ้านห้วยบง

อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา นายเลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์ อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ และนายณัฐวุฒิ ทองหล่อ ลงพื้นที่ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน และเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชน

ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  2 สิงหาคม 2561

ณ เทศบาลตำบลโคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3 สิงหาคม 2561

…คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ