ขอแสดงความยินดี #ผลงานนักศึกษา #encpru
นายธนกฤต ขันขัย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ ประเทศไทยครั้งที่ 15 (ระดับภูมิภาค) ณ จังหวัดขอนแก่น ได้ลำดับที่ 3 ประเภท เเข่งเครื่องบินกระดาษพับประเภทร่อนนาน

และได้เป็นตัวแทนแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ ประเทศไทยครั้งที่ 15 (ระดับประเทศ) ได้ลำดับที่ 7
ประเภท เเข่งเครื่องบินกระดาษพับประเภทร่อนนาน