ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษนัณจ์ แพงด้วง นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา นำเสนอประเภท บรรยาย (Oral Presentation)


ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษนัณจ์ แพงด้วง นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา นำเสนอประเภท บรรยาย (Oral Presentation)
ในการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ในโครงการแสดงนิทรรศการและการประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครื่อข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารรวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนางสาวกนกพร ศรีเทศ
นางสาวศิรินันท์ โคตรโนนกอก นายนิติภูมิ ศรีเเสง นายปณิธาน เพิ่มพูล นายอานนท์ โพโสภา และนางสาวณัฐริกา มีสัจ ที่เป็นตัวแทนในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้

Leave a Comment