บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1

21 มีนาคม 2561
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ทุกท่าน 

 

Leave a Comment