พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

18 มี.ค.61
พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
#congratulations #gear1 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน พี่บัณฑิตเกียร์ 1

Leave a Comment