ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์ สโมสรนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม“ค่ายวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์ สโมสรนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม“ค่ายวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 2-4 มีนาคม 2561
ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์ สโมสรนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม“ค่ายวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในชมรมได้ฝึกปฏิบัติด้านการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ มีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นการบูรณาการการศึกษาจากในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง

โดยได้ดำเนินการจัดสร้างสนามวอลเลย์บอล ปรับปรุงห้องน้ำ สนามเด็กเล่น กำแพงโรงเรียน เป็นต้น

ในการนี้ขอขอบคุณ
– บริษัท อีซุซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
– ร้านหนองไผ่อิเล็กทรอนิค
– ร้านพรเสน่ห์ผ้ามัดหมี่
– หจก.นิธินาถช็อป
– ร้านกุลภัสผ้าไทย
– ร้านกัลยาผ้ามัดหมี่
– คุณกัลยา รัตนประเสริฐ
– คุณบุณฑิต ฐานะ
– ด.ญ. ธัญพิชชา ไพศาลพงษ์
– บุญญพัฒน์รีสอร์ท
– กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
– คุณศราวุฒิ สิงห์คำ
– ชาวชัยภูมิทุกท่านที่ได้สมทบทุน
– นักศึกษาชาวค่าย
– คุณอรรถชัย หงส์จุมพล และทีมงาน
– คณาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

Leave a Comment