วิศวกรรมศาสตร์ได้รางวัลชมเชย อันดับ 2 (อันดับ 5 จาก 27 ทีม) ในการแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้าน PLC 

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นายลีเพ็ง ปรม นายวรวัฒน์ นิสาภัย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต และอาจารย์ศรัณยู เหลาพา อาจารย์ผู้ควบคุม

ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 (อันดับ 5 จากทั้งหมด 27 ทีม) พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ในการแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้าน PLC
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

คะแนนรอบชิงชนะเลิศ (คัดเอา 8 ทีม จาก 27 ทีม เข้าแข่งขัน)

 

คะแนนรอบคัดเลือก (คัดเอา 8 ทีมเข้าไปแข่งรอบชิงชนะเลิศ)

Leave a Comment