ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีและโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 มกราคม 2561 ได้นำนายลีเพ็ง ปรม เข้าพบอธิการบดีเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี