พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 มกราคม 2561 พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่านรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเทคในโลยีอุตสาหกรรและวิสาหกิจชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม

Leave a Comment