แจ้งบัณฑิตตรวจสอบรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.cpru.ac.th/ หรือ http://www.cpru.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-815111 ต่อ 102,107

Leave a Comment