ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560

แจ้งน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ portfolio 1/1
อย่าลืมเข้ายืนยัน clearing house ในวันที่ 15-19 ธ.ค. 60 นี้ นะคะ (ขั้นตอน วิธีการมีรายละเอียดตามรูปข้างล่าง)
หากน้องๆคนใดต้องการให้ทางคณะฯ เข้าไปอำนวยความสะดวก สามารถมารถติดต่อมาได้โดยตรง เรายินดีบริการถึงที่ค่ะ

แล้วพบกันนะคะ #ENCPRU61

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ กองบริการการศึกษาhttp://regis.cpru.ac.th/ และคลิกเลือก รอบที่ 1

2.คลิกเลือกข้อที่ 1. ตรวจสอบรหัสผ่านระบบ TCAS เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์

3.กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน (รหัสผ่านเป็นวันเดือนปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 1 เดือนมกราคม 2529 ให้ใส่ 01012529)

4.ระบบจะแจ้งชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน สาขาวิชาที่สมัคร และรหัสเข้ายืนยันสิทธิ์ ผู้สมัคร สามารถกดเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ผ่านหน้านี้ได้เลย โดยคลิกที่
>>คลิกที่นี้ เข้าระบบ TCAS<<
เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House

5.ผู้สมัคร สามารถดาวน์โหลดคู่มือการยืนยันสิทธิ์ มาศึกษารายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ ได้ก่อนยืนยันสิทธิ์

 

 

 

Leave a Comment