กิจกรรมพี่สานฝันสู่อาชีพวิศวกร และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมพี่สานฝันสู่อาชีพวิศวกร และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “พี่สานฝันสู่อาชีพวิศวกร และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่สถานประกอบการ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคนในภาคการผลิตทางอุตสาหกรรม
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณธนาฒย์ พลพวก วิศวกร บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ดและมาสด้า) ในการเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Comment