กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรม โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้จัดทำซุ้มกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยภายในซุ้มกิจกรรมมีการนำเสนอผลงาน รางวัล ของนักศึกษาและคณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยไฮไลท์ภายในซุ้มกิจกรรมคือการนำเสนอหุ่นยนต์ที่เป็นผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และการนำเสนอเครื่องจับแยกชิ้นงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแลปปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Comment