ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ การให้ข้อมูลเบื้องต้นด้านงานวิชาการ กิจการนักศึกษาของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม 

Leave a Comment