ร่วมกันให้กำลังใจกับ 3 ตัวแทนในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (RDC2017)

ร่วมกันให้กำลังใจกับ 3 ตัวแทนในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (RDC2017)

ร่วมกันให้กำลังใจกับ 3 ตัวแทนในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (RDC2017) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตัวแทนของเราประกอบด้วย

1. นางสาวสุกัญญา นนท์ฤาชา
2. นายวรัญญู แสงสีดา
3. นายวรวัฒน์ นิสาภัย

โดยปีนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 220 คน จาก 30 สถาบัน โดยความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 78 คน จาก 22 สถาบัน โดยก่อนถึงวันแข่งขันนักศึกษาจะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยที่จะคว้าโอกาสเดินทางไปแข่งขันในระดับนานาชาติ  International Design Contest RoBoCon 2017 ระหว่างวันที่ 6 – 19 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพประกอบจาก Facebook RDCThailand

Leave a Comment