ภาพกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 2 “บทเพลงเพื่อพ่อ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 2 “บทเพลงเพื่อพ่อ” ณ เวทีลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการทำบุญปีใหม่ ปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการทำบุญปีใหม่ ปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล

ภาพกิจกรรมการทำบุญปีใหม่ ปี 2560