ภาพกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 2 “บทเพลงเพื่อพ่อ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการประกวด … Read moreภาพกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 2 “บทเพลงเพื่อพ่อ”

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการทำบุญปีใหม่ ปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศ … Read moreคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการทำบุญปีใหม่ ปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล