ยินดีต้อนรับสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

บุคลากร


นายจักรี วิชัยระหัด
รักษาการแทนคณบดี

 

นส.วิภารัตน์ นิสาภัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

นส.สุพัตรา บุตรเสรีชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์
รองคณบดีกิจการนักศึกษา

 

ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร
อาจารย์

 

ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี
อาจารย์

 

ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล
อาจารย์

 

นส.ชยารัก ธานี
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

 

นส.กมลรักษ์ แก้งคำ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

 

นส.สิริพร ขันทองคำ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

 

นายปวีณ เกรียงเกษม
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

 

นส.สุกัญญา หงษ์ทอง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

 

นายวรเชษฐ์ แสงสีดา
อาจารย์

 

นายศรัณยู เหลาพา
อาจารย์

 

นส.ศิรินทรา ทันอินทรอาจ
อาจารย์

 

นส.วราภรณ์ จันทร์เวียง
อาจารย์

 

นส.ประภาพรรณ บัวทอง
นักวิชาการศึกษา

 

นายปุญญพัฒน์ ทับละคร
วิศวกร

 

นส.อุษณีย์ พรมเดื่อ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

 

นส.นฤมล แก้วทวีป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายภานุวัฒน์ ขันอาษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

ในการนี้นายภานุวัฒน์ ขันอาษา จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงศธร เพ็ชรขี้เหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค 
นายชาติชนะ แก้วสุพรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค

ร่วมให้กำลังใจตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC2016 รอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์นี้ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิต์ ตั้งเเต่ 9:30-16:30น. จัดภายในงาน I-CREATe 2016
12 กรกฎาคม 2559 ภาพกิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2559
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ติดต่อเรา


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร : 063-665 9689 Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

E-mail Admin : Saranyulaopa@gmail.com

EnCPRU : en.cpru@hotmail.com